• „Büyüme, büyüyen hedef kitlelerle oluşur.“

  • „Reklam bir sanat şekli değildir. Buradaki amaç, daha fazla ürünü daha fazla insana daha fazla para ile satmaktır.“

    SERGIO ZYMAN

BÜYÜME, BÜYÜYEN HEDEF KİTLELERLE OLUŞUR

Yaşam beklentisi artıyor, doğum sayıları azalıyor, toplum ortalamada gittikçe yaşlanıyor. 20 yaş altı insanların sayısı 1950 yılında 60 yaşında veya daha yaşlı olan insanların iki katıydı. Bu oran 2050 yılında tersine dönmüş olacaktır. O zaman yaşlı insanların sayısı genç insanların sayısının iki katı olacaktır. Günümüzde dahi Almanya'daki 60 yaş üstü insanların sayısı yaklaşık 18 milyon.

18 milyon kritik, alım gücüne ve beklenti ile isteklere sahip olan ve reklam ile ürün dünyası ile "eski insanlar köşesine" itilmeyi istemeyen, bunun yerine onlar için yaşamın ortasında tüketim ve yaşam alışkanlıklarının oldukça korunmalarının mümkün kılınmasını isteyen tüketiciler. Örneğin ayrıca hedef kitlesine özel ürün dünyaları sayesinde. Bizimle irtibata geçiniz!

Hizmetlerimize ayrıntılı genel bakışı "Yetenekler" altında bulabilirsiniz

İletişimde de daha azın daha fazlası olduğunu ve önemli olana odaklanmanın daha büyük bir dikkat çekme etkisine sahip olduğunu ve neticesinde daha başarılı bir sonuca varmayı sağladığını düşünüyoruz. Bizimle irtibata geçiniz!

REKLAM BİR SANAT ŞEKLİ DEĞİLDİR. BURADAKİ AMAÇ, DAHA FAZLA ÜRÜNÜ DAHA FAZLA İNSANA DAHA FAZLA PARA İLE SATMAKTIR.

Reklamın amacı dikkat çekmek ve sempati yaratmak, marka değerlerini oluşturmak ve sabitlemektir. Ancak her şeyden önce satış yapmalıdır. Pazarlamanın günümüzde ürün ve hizmetlere dikkat çekmek için kullanabildiği kanallar ve önlemler neredeyse sınırsızdır.

Sadece klasik reklam geliştirip bunları satış destekleme, Direct Marketing, PR ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ile tamamlamakla kalmıyoruz. Sizi ayrıca dijital dünyaya bağlıyoruz (İnternet Sayfası, Arama Motoru Pazarlama, Kurumsal Bloglama, Veri Madenciliği ve Sosyal Medya). Bizimle irtibata geçiniz!

Hizmetlerimize ayrıntılı genel bakışı "Yetenekler" altında bulabilirsiniz